มาทำความรู้จักกับ Cambridge College (Thailand) กันเถอะ

     โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย) เป็นสาขาของ Cambridge Regional College ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ ซึ่งถือเป็นเมืองการศึกษาติดอันดับโลก เปิดสอนหลักสูตรมัธยมปลายทั้งสายสามัญประเภท GCSE ทุกสาขา และอาชีวศึกษา จนถึง University Foundation ทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาว ทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดสอนกว่า 87 สาขาวิชา มีเครื่อข่ายกว่า 22 ประเทศ ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้มีที่พิษณุโลกที่เดียว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน ท่านสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ http://www.camre.ac.uk
    
     โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์คอลเลจ(ประเทศไทย) เปิดเป็นสาขาแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเมื่อ กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เปิดสาขาแรกคือ IGCSE วิทย-คณิตฯ สาขาเดียว ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยทันทีในภาคอินเตอร์ แต่ถ้าต้องการไปต่อต่างประเทศสายวิทยาศาตร์ เช่น แพทย์หรือวิศวะต้องไปต่อ A-Level ที่โรงเรียนแม่ อีก 2 ปี หรือเข้าเรียน University Foundation อีกเพียงหนึ่งปี ก็สามารถเข้าเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก และที่สำคัญมหาวิทยาลัยในอังกฤษเรียนหลักสูตรป.ตรี เพียง 2-3 ปี แล้วแต่ สาขาวิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม. http://www.camcoll.asia หรือ e-mail: info@camcoll.asia โทร. 055-223-925
เคมบริดจ์ คอลเลจ ( ประเทศไทย) ในปีการศึกษาใหม่นี้ เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสายคือ IGCSE - Business
 
ข้อดีของการเลือกเรียนที่นี่คือ:
1.จำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ทุกสาขาห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน
2. หลักสูตรเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ
3. ค่าใช้จ่ายถูกมาก ไม่ต้องไปไกลบ้านเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นช่วงต้น ยังคงต้องการการอยู่ในวัฒนธรรมไทย
4. การวัดประเมินผล ด้วยการสอบเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ ทั้งเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
5. ใช้เวลาสั้น แต่ได้ผลคุ้มค่า และต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์ได้ทันที ก็จบก่อนเพื่อน แต่ภาษาอังกฤษเก่งกว่า
6. มีหอพักภายในโรงเรียนที่ปลอดภัย มีครูดูแลใกล้ชิด
7. จบแล้วได้ Certificate 2 ใบทั้งของไทยและอังกฤษ ผู้เรียนมีความรู้จริงตามหลักสูตรทั้งภาษาและเทคโนฯพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นสูงต่อไปได้สง่างาม
8. มีทางเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก หลากหลาย และที่สำคัญใช้เวลาสั้น
9.สามารถไปต่อโรงเรียนรัฐบาลที่เคมบริดจ์ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่รองรับทันที ในอัตราค่าเรียนเดียวกับเด็กที่อังกฤษ
 
การรับสมัคร
ผู้สนใจ มีความพร้อม ทั้งความตั้งใจ ความพยายาม พฤติกรรมเหมาะสม สามารถลงทะเบียนสมัครสอบวัดพื้นฐานความรู้เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน ในอัตรา 2,500 บาท (ไม่คืนไม่ว่าสอบผ่านหรือไม่) แล้วนัดเวลาสอบ 3 วิชา คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
 
คุณสมบัติผู้เรียน Key Stage 3 คือ
อายุ 11 ปีเต็ม และจบชั้น ป.5 หรือ ป.6 บริบูรณ์คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 - 5 ภาคเรียนของชั้นประถมศึกษา
 
คุณสมบัติผู้เรียนสาย IGCSE -วิทย์-คณิตฯ คือ
อายุ 14 ปีเต็ม และจบชั้น ม.2 บริบูรณ์คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 - 5ภาคเรียนของมัธยมต้น วิชาวิทย์-คณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 3.5. และภาษาอังกฤษสอบผ่าน IELTS ขั้นต่ำ 5.5
 
คุณสมบัติผู้เรียนสาย IGCSE -Business คือ
อายุเต็ม 14ปี และจบชั้นม.2 บริบูรณ์คะแนนเฉลี่ยสะสม 4-5ภาคเรียนของมัธยมต้น วิชาคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 และภาษาอังกฤษสอบผ่าน IELTS ขั้นต่ำ 5.5
 
       กรณียังไม่ผ่าน IELTS ต้องเรียน Foundation Course เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ค่าเรียน 60,000.- แล้ว สอบ ซึ่งโรงเรียนจะช่วยผลักดัน แต่ตัวผู้เรียนต้องมีความตั้งใจด้วย พึงเข้าใจว่าภาษาในโลกนี้มิใช่วิกฤติทางปัญญา แต่ถ้าทุกคนให้โอกาสตนเองก็สามารถเรียนได้ทุกคน และภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาบังคับใช้ในอาเซียนที่เด็กไทยทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
 
กำหนดเปิด Foundation Course วันที่ 25 เมษายน- 15 กรกฎาคม อัตรา 60,000.- ไม่รวมที่พักและอาหาร ขณะนี้กำลังเปิดรับนักเรียน
 
ปีการศึกษากำหนดเรียน 3 ภาคเรียน คือ
  • ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม   กันยายน - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม    มกราคม - มีนาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 เริ่ม   เมษายน - กรกฎาคม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
ค่าเทอม, โรงเรียนนานาชาติ
 
เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆครั้งเดียว อัตราค่าเล่าเรียนต่ำเพราะเป็นของรัฐบาลอังกฤษ คลิกเพื่อดูรายละเอียด อัตรานี้รวมค่าตำราเรียน แต่ไม่รวมค่าที่พักและอาหารและซักรีด
 
หอพักแยก ชาย- หญิง ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนฯ ห้องพักละ 4 คน เก็บเป็นรายปีการศึกษาละ. 36,500 บาทต่อคน เก็บครั้งเดียวเช่นกัน ยกเว้นช่วงเรียน Foundation Course เก็บเป็นรายเดือนๆละ 4,000.-
 
แล้วฉะนี้ จะมัวเสียเวลาตามกระแส อยู่ทำไม ..ใช่ ยิ่งกว่าใช่.. ตัดสินใจเหนือกระแสทันที ... ชีวิตจะไม่ตกขอบอีกต่อไป...

 
school, private school, high school, international school, education, boarding schoolproject based learning, english program, igcse, ielts thailandโรงเรียน, โรงเรียนอังกฤษ, โรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนที่ดีที่สุด, โรงเรียนพิษณุโลก, โรงเรียนวิทยาศาสตร์
(คลิ๊กเพื่อขยาย)